Kształcenie informatyczne

Kształcenie informatyczne

Sprawiać wrażenie by mogło, że informatyka to stosunkowo nowy przedmiot w murach szkoły, aczkolwiek nic bardziej mylnego, albowiem początkowe ćwiczenia ujawniały się cyklicznie w dwóch liceach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wówczas zajęcia dokonywały się na Uniwersytecie Wrocławskim. Natomiast w wszechstronny obszar rąk kompy rozpoczęły docierać w latach 80 XX wieku, wtedy PC-ty stały się generalne oraz ogólne, nazywano je wtenczas jednostkowymi kompami (PC). W roku 1985 wyłącznił się główny powszechny harmonogram edukacji informatyki w technikach, opracowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz uprawomocniony przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Początkowe treningi w murach szkoły były przeznaczone przeważnie projektowaniu komputerów, na powód, że nie było software użytkowego i edukacyjnego oraz nie istniała jeszcze wtedy sieć komputerowa.

Gdy z czasem pojawiało się już oprogramowanie faktycznie bardziej przygotowawcze, wówczas rozrastało się zainteresowanie aplikacjami. Tymczasem w szkółce kładziono już rozszerzony akcent na umiejętności wyszukiwania oraz użytkowania wiadomości i tak też się dzieje po teraz.